เริ่มต้นใช้งานแชตบอท ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน


1. เตรียมพร้อมเชื่อมต่อบัญชี Line เข้ากับ Line Official Account

2. สมัครสมาชิก Line Bot Solution

3. ทำการเชื่อมต่อ Line Official Account เข้ากับ Line Bot Solution

4. เชื่อมต่อ Line notify กับบัญชี Line Bot Solution

สมัครสมาชิก Line Bot Solutionลงทะเบียนใช้งาน Line Bot Solution สามารถทดลองใช้งานได้ 30 วันฟรี


เชื่อมต่อ Line OA เข้ากับ Line Bot Solutionลงทะเบียน Line developers ออก TOKEN เพื่อนำมาเชื่อมระบบ Line Bot Solution


เชื่อมต่อ Line notify กับบัญชี Line Bot Solution


Login Line Notify ทำการ Access ToKen และนำมาใช้เข้ากับระบบ Line Botsolution เป็นอันเสร็จ


เริ่มต้นใช้งานระบบ แชตบอท

ลงทะเบียนใช้งาน Line Bot Solution สามารถทดลองใช้งานได้ 30 วันฟรี.


Get Started For Free Or Choice ADVANCE Plan