TH/EN

นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท Line-bot-solution (ไลน์-บอท-โซลูชั่น) รู้ว่าคุณใส่ใจถึง“ข้อมูลส่วนบุคคล”จะถูกใช้และแบ่งปันอย่างไร เราจึงให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างเคร่งครัด โปรดศึกษาข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการใด ๆ เพื่อรับทราบและยอมรับการปฏิบัติและนโยบายที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯจะรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของผู้รับบริการดังวิธีต่อไปนี้

การใช้บริการ line-bot-solution นั้นอยู่ภายใต้ “ข้อกำหนดการใช้งาน” (Terms of use) ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อกำหนดใด ๆ ที่ไม่มีในนโยบายนี้ ได้มีคำจำกัดความที่ให้ไว้แล้วในข้อกำหนดการใช้งาน “ข้อกำหนดการใช้งาน” (Terms of use)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง?

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่เราได้รวบรวมเมื่อผู้ใช้เข้าถึง หรือใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ใช่เพื่อการปฏิบัติของบริษัทหรือบุคคลอื่น ๆ นอกเหนือภายใต้การควบคุมและบริหารของทางบริษัทฯ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากผู้ใช้ดังที่อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ภายในเพื่อเชื่อมโยงกับบริการของเรา รวมถึงการปรับแต่งการให้บริการและปรับปรุงบริการเพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าผู้ใช้ บัญชีเพื่อให้คุณสามารถสร้าง  “แชทบอท” (Chatbots) และสื่อสารกับแชทบอทอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อติดต่อคุณ และอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นติดต่อคุณเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่คุณร้องขอ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์วิธีการใช้บริการใด ๆ ในบางกรณีบริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับบุคคลที่สาม ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน บริษัทฯจะไม่เก็บรวบรวมหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากผู้ใช้อายุต่ำกว่า 13 ปี ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาไม่ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการหรือส่งข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวคุณ หากบริษัทฯได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอายุต่ำกว่า 13 ปี ทางบริษัทฯ​จะลบข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด หากคุณยืนยันว่าบุคคลใด ๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราโปรดติดต่อที่ linebotsolution@gmail.com

Line-bot-solution จะเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือไม่?

บริษัทฯพยายามปรับปรุงการให้บริการอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเช่นกัน ทางบริษัทฯจะแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยการแจ้งเตือนที่ line-bot-solution.com โดยส่ง อีเมลและ/หรือด้วยวิธีการอื่น โปรดทราบว่าหากผู้ใช้เลือกที่จะไม่รับอีเมลแจ้งเตือนทางกฎหมายจากทางบริษัทฯ (หรือไม่ได้ให้ที่อยู่อีเมลของคุณกับเรา) ประกาศทางกฎหมายเหล่านั้นจะยังคงควบคุมการใช้บริการของผู้ใช้ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังต้องรับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการเหล่านี้ด้วย หากคุณใช้บริการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนั่นหมายความว่า ผู้ใช้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด การใช้ข้อมูลที่บริษัทฯ รวบรวม ณ เวลานี้ อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่มีการใช้ข้อมูลดังกล่าว

Line-bot-solution รวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?

ข้อมูลที่คุณให้กับเรา :

ทางบริษัทฯได้รับและจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้ให้แก่เราอย่างรู้เท่าทัน ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างบัญชีในบริการของเราเพื่อสร้างแชทบอทผ่านกระบวนการลงทะเบียนและ / หรือผ่านการตั้งค่าบัญชีของคุณ บริษัทฯอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่อีเมล เขตเวลา รายการของหน้า LINE ของผู้ใช้ หรือหากคุณเป็นบุคคลที่สื่อสารกับแชทบอทที่สร้างขึ้นโดยใช้บริการของเรา บริษัทฯ​อาจรวบรวมข้อมูล เช่น ไม่จำกัดเพียง ชื่อ เพศ เขตเวลา และสัญลักษณ์แสดงตน/ภาพ หากคุณให้ข้อมูลบัญชี LINE หรือข้อมูลบัญชีบุคคลที่สามอื่น ๆ ถือว่าผู้ใช้ยอมรับและอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาหรือข้อมูลบางอย่างในบัญชีเหล่านั้น (“ ข้อมูลบัญชีบุคคลที่สาม”) ซึ่งอาจถูกส่งไปยังบัญชีของคุณกับเรา และข้อมูลบัญชีบุคคลที่สามนั้นถูกส่งไปยังบริการของเราที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าสู่บริการของเราโดยใช้บัญชี Facebook Messenger ของคุณ บริษัทฯอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น เช่น หน้า LINE ของคุณ ข้อมูลบางอย่างอาจต้องลงทะเบียนกับเรา หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติบางอย่างของบริษัทฯ​

ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารกับบริการของทางบริษัทฯ ระบบจะรับและบันทึกข้อมูลในบันทึกเซิร์ฟเวอร์ (Server Logs) โดยอัตโนมัติจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงแชทบอทที่คุณสร้างขึ้นเพื่อใช้บริการ, ข้อมูลประวัติสนทนาของคุณกับแชทบอท, หมายเลขไอพี (IP Address), ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, การระบุอุปกรณ์ข้อมูล, การใช้คุกกี้ “Cookies”, ประเภทของบราวเซอร์และ/หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการของบริษัทฯ และหน้าเพจหรือคุณสมบัติที่คุณต้องการ

“คุกกี้” คือตัวบ่งชี้ที่ถ่ายโอนไปยังบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ที่อนุญาตให้ทางบริษัทฯเข้าถึงบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ซึ่งข้อมูลนี้แสดงให้ทางบริษัทฯทราบถึง จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมหน้าเพจและคุณสมบัติต่าง ๆ ในบริการของเรา ผู้ใช้บริการอาจเปลี่ยนการตั้งค่าในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อป้องกันหรือจำกัดการยอมรับคุกกี้ของอุปกรณ์ แต่สิ่งนี้อาจป้องกันคุณจากการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติบางอย่างจากทางบริษัทฯ

หากคุณคลิกที่ลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ๆ อาจส่งคุกกี้ถึงคุณได้ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สามใด ๆ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติใด ๆ โปรดทราบว่าคุกกี้จากบุคคลที่สามอาจติดตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณ แม้ว่าคุณจะออกจากบริการของเราไปแล้วก็ตาม และบุคคลที่สามเหล่านั้นอาจไม่ปฏิบัติตามคำขอ "ไม่ติดตาม" ที่คุณตั้งไว้โดยใช้บราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

ทางบริษัทฯอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้ผู้ใช้ ตามที่เราคิดว่าคุณอาจจะชอบตามรูปแบบการใช้งาน เราอาจใช้เพื่อปรับปรุงบริการหรือเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสร้างแชทบอทให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลนี้สามารถบอกได้ว่าผู้ใช้บริการใช้คุณลักษณะเฉพาะของบริการบ่อยเพียงใด หรือคำถามประเภทใดที่ผู้ใช้มักบริการสอบถามแชทบอท และบริษัทฯสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อสร้างบริการและแชทบอทที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ให้มากที่สุด

ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์อื่น ๆ และนโยบายไม่ติดตามผู้ใช้ (Do Not Track)

ตามที่บริษัทฯ ได้ฝังคุกกี้ไว้บนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้นั้น ระบบอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์หลังจากผู้ใช้ออกจากบริการ เช่นเดียวกับข้อมูลการใช้งานอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อช่วยให้บริษัทฯสามารถปรับปรุงบริการและปรับแต่งการใช้บริการออนไลน์ของคุณและอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บราวเซอร์ของคุณอาจเสนอตัวเลือก “ไม่ติดตาม” (Do Not Track) ซึ่งให้คุณส่งสัญญาณไปยังผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันและบริการบนเว็บ (รวมถึงบริการโฆษณาเชิงพฤติกรรม) ที่ไม่ต้องการให้ผู้ให้บริการดำเนินการติดตามกิจกรรมออนไลน์ในเว็บไซต์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตามบริการของทางบริษัทฯไม่รองรับการร้องขอ “ไม่ติดตาม” ในขณะนี้

line-bot-solution จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่ได้รับหรือไม่?

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเช่า หรือ ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวบุคคลแก่บุคคลอื่น ๆ ทางบริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้:

ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน: บริษัทฯอาจยกเลิกการระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เพื่อที่จะไม่ถูกระบุเป็น “บุคคล” และให้ข้อมูลนั้นแก่เครือหุ้นส่วนของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯอาจให้ข้อมูลการใช้งานโดยรวมแก่หุ้นส่วน (หรืออนุญาตให้หุ้นส่วนรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้) ซึ่งอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจความถี่และวิธีการเข้าถึงบริการ และเพื่อให้บรรดาหุ้นส่วนมอบประสบการณ์ออนไลน์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯไม่เคยเปิดเผยการใช้งานโดยรวมหรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนให้แก่หุ้นส่วน (หรืออนุญาตให้หุ้นส่วนใด ๆ รวบรวมข้อมูลดังกล่าว) ในลักษณะที่สามารถระบุตัวผู้ใช้เป็นบุคคลธรรมดา

นักพัฒนาแชทบอท: นักพัฒนาหรือเจ้าของแชทบอทที่สร้างขึ้นผ่านบริการที่คุณสื่อสารด้วยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณสื่อสารกับแชทบอทที่สร้างขึ้นผ่านบริการนักพัฒนาหรือเจ้าของแชทบอทนั้น ๆ อาจเข้าถึงประวัติการสนทนาของคุณกับแชทบอทนั้น ๆ  ชื่อผู้ใช้ สัญลักษณ์แสดงตนของคุณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ผ่านทางแชทบอท นอกจากนี้นักพัฒนาหรือเจ้าของแชทบอทนั้น ๆ อาจใช้การร่วมกับบุคคลที่สามเพื่อรับและประมวลผลข้อมูลจากการโต้ตอบของคุณกับแชทบอท

ธุรกิจในเครือ: ในบางสถานการณ์ธุรกิจหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่บริษัทฯเป็นหุ้นส่วน อาจขาย หรือจัดหาผลิตภัณฑ์ ให้ผู้ใช้โดยผ่านช่องทางหรือบริการใด ๆ (ไม่ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมกับทางบริษัทฯ) คุณสามารถรับรู้เมื่อธุรกิจในเครือเชื่อมโยงกับธุรกรรมหรือบริการดังกล่าว และบริษัทฯจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้กับธุรกิจในเครือนั้นเฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือบริการดังกล่าวเท่านั้น บริการดังกล่าวอาจรวมถึง ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลส่วนตัวไปยังบัญชีบุคคลที่สามโดยอัตโนมัติ เช่น การส่งข้อมูลโปรไฟล์ LINE ไปยังโปรไฟล์บริการของคุณ หรือส่งข้อมูลในโปรไฟล์บริการของคุณไปยังบัญชีบุคคลที่สามของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือธุรกิจของบุคคลที่สามเพื่อความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งอื่นใด ดังนั้นหากคุณเลือกที่จะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมหรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือธุรกิจในเครือโปรดตรวจสอบธุรกิจ หรือนโยบายเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งหมด

ตัวแทน: บริษัทฯจ้าง บริษัทและคนอื่น ๆ เพื่อทำงานในนามของทางบริษัทฯและมีการแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ แก่ผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ บริษัทประมวลผลการชำระเงินเพื่อรับและประมวลผลธุรกรรมบัตรเครดิตของผู้ใช้ซึ่งตัวแทนของเราไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันกับพวกเขานอกเหนือจากสิ่งที่จำเป็นในการช่วยเหลือเรา โปรดทราบว่า "ตัวแทน" อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็น "หุ้นส่วน" ในบางสถานการณ์และอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของส่วน "ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน"

การโอนธุรกิจ: บริษัทฯอาจเลือกที่จะซื้อ หรือขายสินทรัพย์ และอาจแบ่งปันและ / หรือถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการทำธุรกรรมดังกล่าว นอกจากนี้หากทางบริษัทฯ (หรือทรัพย์สินบริษัทฯ) ปิดกิจการ ล้มละลาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกถ่ายโอนหรือได้มาจากบุคคลที่สาม

การคุ้มครอง line-bot-solution และอื่น ๆ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึง อ่าน สงวน และเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล บังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดการใช้งานของบริษัทฯและข้อตกลงอื่น ๆ หรือปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ line-bot-solution พนักงานของบริษัทฯ ผู้ใช้ของเรา หรือผู้อื่น ๆ

ข้อมูลส่วนตัวของฉันปลอดภัยหรือไม่?

บัญชีผู้ใช้ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ หากผู้ใช้เข้าถึงบัญชีของคุณผ่าน LINE หรือเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณอาจต้องมีการป้องกันการลงชื่อเข้าใช้เพิ่มเติมหรือแตกต่างกันผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามนั้น คุณต้องป้องกันการเข้าถึงบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการเลือกและปกป้องรหัสผ่านและ / หรือกลไกการลงชื่อเข้าใช้อื่น ๆ อย่างเหมาะสม และจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์และบราวเซอร์ของคุณโดยลงชื่อออกหลังจากเข้าใช้บัญชีเสร็จแล้ว

บริษัทฯพยายามอย่างสูงเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของบัญชีของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เก็บไว้ในบันทึก แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ การเข้าหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ล้มเหลว และปัจจัยอื่น ๆ อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เมื่อใดก็ได้

ผู้ใช้มีสิทธิอะไรบ้าง?

ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับทางบริษัทฯ แต่ข้อมูลบางอย่างอาจจำเป็นสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสื่อสารกับแชทบอท หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติบางอย่างของบริษัทฯ

คุณสามารถหยุดใช้บริการได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามบันทึกการสนทนาของคุณจากการสื่อสารกับแชทบอทอาจยังคงอยู่ในบันทึกของทางบริษัทฯ

คำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย

หากมีคำถาม หรือ ข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท กรุณาส่งรายละเอียดมาที่ linebotsolution@gmail.com บริษัทฯจะพยายามแก้ไขข้อกังวลโดยเร็วที่สุด